Better Service & Solution for Life

รายการส่งสินค้า

No. ชื่อ เลขที่สั่งซื้อ ประเภทการส่ง วันที่ส่ง เลขที่ Tracking หมายเหตุ
51 กนิษฐา มั่นเข็มทอง จ.เชียงใหม่ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 28 Jun 2018 EU818512069TH
52 นิพนธ์. เลิศลักขณากุล. อำเภอ เมืองสมุทรสาคร. จังหวัด สมุทรสาคร - ขนส่ง Kerry 28 Jun 2018 MIST000106156
53 นายฉัตรชัย​ สำเริง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 28 Jun 2018 EU818512055TH
54 คุณธานินทร์ ขวัญยาใจ จังหวัดอ่างทอง - ขนส่ง Kerry 28 Jun 2018 MIST000106152
55 สพ.ญสุปภาดา คนานับ จ.นครปฐม - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 28 Jun 2018 EU818512072TH
56 พีช PAUSE resort เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี Shopee ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 27 Jun 2018 EU818509498TH
57 กิ่งแก้ว กังสดาลพิภพ กทม. - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 26 Jun 2018 EU818499835TH
58 นิวัฒน์ เถื่อนวงศ์ จ.ราชบุรี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 26 Jun 2018 EU818499800TH
59 ทัศนาวดี เลาหบุญญ์ จ.นนทบุรี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 26 Jun 2018 EU818499858TH
60 คุณอัจฉราภรณ์ ลิ้มน้ำคำ จ.สิงห์บุรี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 26 Jun 2018 EU818499875TH
61 วสันต์ แผ้ววัด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพฯ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 26 Jun 2018 EU818499861TH
62 จรุงใจ คงคาสวัสดิ์ จ.ชลบุรี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 26 Jun 2018 EU818499892TH
63 ชาตรี เลิศสินธนากร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 26 Jun 2018 EU818499844TH
64 พนมวรรณ ปานสีทา จ.ปทุมธานี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 25 Jun 2018 EU197927623TH
65 คุณสุชัย แสงไตรรัตน์นุกูล กรุงเทพฯ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 22 Jun 2018 EU197616612TH
66 Emma Vandermeer ฺBangkok - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 22 Jun 2018 EU197616630TH
67 น.ส.วรญา รังสิมาหริวงศ์ จ.ชลบุรี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 22 Jun 2018 EU197616626TH
68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นทาง บายออเดอร(คุณโชติกา) จังหวัดนครสวรรค์ - ขนส่ง HWL 22 Jun 2018 -
69 บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด กรุงเทพมหานคร - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 22 Jun 2018 EU197616609TH -
70 วรรณ์วดี ตรีไพบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 21 Jun 2018 EU818480278TH
71 K.ชัยวุฒิ สิมธาราแก้ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 20 Jun 2018 EU818479297TH
72 บริษัทสตาร์โฮเต็ล จำกัด เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 20 Jun 2018 EU818479235TH
73 กิติยา อารักษ์ จ.เชียงใหม่ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 20 Jun 2018 EU818479283TH
74 สาวิตรี กิตติวิไลธรรม จ.สมุทรสาคร - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 18 Jun 2018 EU198384455TH
75 Maria Gay C. Carrillo Phitsanulok - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 18 Jun 2018 EU198384438TH
76 บริษัท ริเวอร์ฟอล จำกัด (K.กานต์/MR.Garry) กรุงเทพมหานคร - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 18 Jun 2018 EU198384512TH
77 นายวิโรจน์ ด้วงเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 18 Jun 2018 EU198384424TH
78 กิติยา อารักษ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 18 Jun 2018 EU198384472TH
79 วิไลพร ทองวิลัย บางคอแหลม กทม - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 14 Jun 2018 EU197605892TH
80 ดวงพร วิมลอนุพงษ์ จ.ชัยนาท - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 14 Jun 2018 EU197605932TH
81 กฤษณะ ปริยวาที อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 14 Jun 2018 EU197605889TH
82 ​บริษัท​ ​ชัยมงคล อุตสาหกรรมซัพพลาย จำกัด(คุณสิริกร) จ.พระนครศรีอยุธยา - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 14 Jun 2018 EU197605929TH
83 ภาณุพัชร์ โสห์ทวีมงคล สายไหม กทม. - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 13 Jun 2018 EU197812957TH
84 นาย นิรันดร์ พรวิไลโชติกิจกุล กทม. - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 13 Jun 2018 EU197812912TH
85 นายปราโมทย์ สมฤทธิ์ จ.พะเยา - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 13 Jun 2018 EU197812943TH
86 คุณวรรณภา กล่อมบรรจง จังหวัดสมุทรปราการ Line@ ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 13 Jun 2018 EU197812930TH
87 Tanapat leelakanoj Ratchathewi Bangkok - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 12 Jun 2018 EU197808714TH
88 ศิริรัตน์ ธนพัฒน์พิศาล กรุงเทพฯ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 12 Jun 2018 EU197808728TH
89 ปรานี มะโนปา จ.อุตรดิตถ์ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444125TH
90 กรฤทธิ์ มณีรัตนายล อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444094TH
91 Paranee Rattanaphasura ดุสิต กทม - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444063TH
92 นางสาววชิราภรณ์ ม่วงศิริ กรุงเทพมหานคร - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444103TH
93 สุชาดา สัมพันธมาศ จ.นครศรีธรรมราช - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444077TH
94 ลลิตภัทร กทม - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444046TH
95 อ๋อง ณ ป้อมเพชร กรุงเทพฯ - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444117TH
96 ณธิยา​ เทือใหม่ จ.นคร​ศรี​ธรรมราช - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 11 Jun 2018 EU818444001TH
97 ร้องกวางพาณิชย์ จ.แพร่ - ขนส่ง Kerry 08 Jun 2018 MIST000093475
98 ฐานันญา แก้วไพฑูรย์ จ.ปทุมธานี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 08 Jun 2018 EU198369427TH
99 ธวัชชัย ประกิระสา จ.นนทบุรี - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 08 Jun 2018 EU198369413TH
100 เบญจมาศ ทิพย์ศักดิ์ อ.เมือง จ.เชียงใหมา - ไปรษณีย์ EMS/ลงทะเบียน 06 Jun 2018 EU197799513TH